Rozvoz do hodiny Liberec a Jablonec.

 

Ponožky zdarmaLimitovaná edice panáků zdarma

Pro registrované sleva 5% na vše mimo cigaret a dovozu.

Dovážíme: Chrastava - Liberec - Jablonec - Dlouhý Most - Bedřichov a další, více zde.

Do 17.10. sleva 15% na drink a pivní sety.

Při nákupu nad 300Kč (mimo dovozu) Pepsi 330ml zdarma.

GDPR

Ochrana osobních údajů e-shopu NaHned.cz       
 

 1. Společnost nahned.cz, Jarkuliš Radek, se sídlem Na Pískovně 660/30, Liberec 14, 46014, IČ 74688251 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:    
 • jméno, příjmení 
 • e-mailovou adresu 
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.  Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.    

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě  
čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.  
 
 
 

 
 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.    
  
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností nahned.cz tedy správcem osobních údajů.     Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.       
 
 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@ahned.cz.     
  
 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky nahned.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:     
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách NaHned.cz 
   • Základní funkčnosti webových stránek NaHned.cz.  
  
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.     
  
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek NaHned.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.     
  
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.      
  
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.      
  
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:     
  
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;    
  
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:    
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,    
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,    
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,    
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,    
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,    
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,    
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,    
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,    
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.    

Nákupní košík

Ve vašem košíku nejsou žádné další položky

Celkem (s DPH) 0,00 Kč